Topkapı Hamamı eyvan tavanı süslemeleri

TOPKAPI HAMAMI

II. Murad tarafından yaptırılmış olan hamama “Alaca Hamam” da denilmektedir. Osman Nuri Peremeci hamamın müzeye kaldırılmış olan kitabesinin bulunduğunu ve bu kitabeyi okuduğunu kaydetmektedir. Bu kitabeden,  hamamın H. 844 (1444) yılında II. Murat tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hıbri Efendi ise hamamın çifte hamam olduğunu, fakat erkekler kısmının kışın fazla ısınmadığı için rağbet görmediğini söyler. 19 […]

Devamını Oku
İbrahim Paşa Hamamı

İBRAHİM PAŞA HAMAMI

Araplar mahallesindeki bir tepenin yamacında bulunan bu hamama “Kazasker Hamamı” da denilmektedir. Çandarlızade İbrahim Paşa adına zevcesi Hundi Hatun tarafından yaptırılmıştır . 889 H (1480) tarihli vakfiyede Edirne’de zevci namına Kazasker Hamamı kaydı bulunmaktadır. Kazasker Hamamı ile İbrahim Paşa Hamamı aynı hamam olmakla beraber bazı kaynaklar bunları ayrı ayrı iki hamam gibi göstermektedir.   1.026

Devamını Oku
Abdullah Hamamı

ABDULLAH HAMAMI

Kim tarafından yaptırıldığı tam olarak bilinmiyor. “Yeşil Direk Hamamı“ olarak da anılmaktadır. H.935 (1529) yılında Edirne mahalleleri arasın da bulunan “Oday-ı Abdullah der mahalley-i sevindik” odalarının bu hamamın banisi ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Bu taktirde hamam 1018 II tahrir defterindeki Odahayı Vakfı Abdullah Bey tarafından yaptırılmıştır. 16. yüzyılda yaşamış olan Şarabdar (Şerbettar) Abdullah bey […]

Devamını Oku
Yeniçeriler Hamamı 1971

YENİÇERİ HAMAMI

Yeniçerilerin burada yıkanmaları nedeniyle bu adı almıştır. Hamama çok yakın olan ve Menzilahir denilen mevkide Sultan I.Murat döneminde inşa edilen Rumeli Devşirme Acemi Oğlanları Ocağı ve dolayısıyla yeniçeriler bulunmaktadır. Muradiye, Küçükpazar semtinde bulunmaktadır. Tek hamam halindedir. Eserin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Hamam son yüzyıl içinde kendi haline terk edilerek, soyunmahk kısmı tamamen yıkılmış ve […]

Devamını Oku
BEYLERBEYİ HAMAMI

BEYLERBEYİ HAMAMI

Beylerbeyi Camii‘ni yaptıran Beylerbeyi Yusuf Paşa tarafından 1428 -1429 yıllarında cami ve imareti ile birlikte çifte hamam olarak yaptırılmıştır. Tunca Köprüsü‘nü yaptıran Ekmekçioglu Ahmet Paşa tarafından da onartılmıştır. Saraçhane Köprüsü başında bulunan Beylerbeyi Hamamı, 19. yüzyılın başlarına kadar faaliyetlerini devam ettirmiş, Balkan Savaşı’ndan sonra terk edilmiştir. Soyunmalıkları tamamen ortadan kalkmış ve harabe haline gelmiştir. 1.363

Devamını Oku
Tahtakale_Hamamı 1920

TAHTAKALE HAMAMI

II .Murad tarafından 838 H (1435) tarihinde, Edirne’de Darül Hadîs Camii‘ne vakıf alarak yaptırılmıştır. Hamamın erkekler bölümü soyunmalığı, kubbesi 16 metre açıklıklığı  ile Edirne’nin en büyük hamamıdır Kadınlar bölümü kubbe açıklığı ise 10 metredir. Çifte hamam, olarak yapılmıştır. Bugün etrafında yapılmış olan dükkanlar ve diğer binalar ile tamamen kapanmış olan hamamın sadece soyunmalık kısmının kubbeleri […]

Devamını Oku
Saray Hamamı

SARAY HAMAMI

Selimiye Camii’nin kuzey-doğusunda ve cami avlusunun karşısında bulunmaktadır. Bazı yayınlarda ve vakıf kayıt defterinde eski saray hamamı olarak da geçmekte olan eser bugün Selimiye Camii’nin avlusunda bulunan Eski Edirne Sarayı‘nın bir parçasını teşkil etmekte iken, sarayın yıkılması ve yerine Selimiye Camii’nin yapılması ile halk hamamları arasına katılmıştır. Selimiye Camii’ne vakfedilmiş olan hamam hakkında Hıbri Abdurrahman […]

Devamını Oku
Sokullu Hamamı bitişiğindeki yapı

SOKULLU HAMAMI

Üç Şerefeli Cami karşısındadır. Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırmıştır. 16. yüzyıl Türk Sanatı’nın en önemli örneklerindedir. Çifte hamam planındadır. Kadınlar ve erkekler bölümlerinin girişleri ayrı ayrıdır. Erkekler soyunmalığından, kadınlar soyunmalığına kadar uzanan, zemini dükkân olan üstü ocaklı odalar bulunmaktadır. Soyunmalık duvarlarına açılmış olan ve her odada klasik yaşmaklı ocaklar ve bu ocakların iki […]

Devamını Oku

MEZİT BEY ÇUKUR HAMAM

Osman Nuri Peremeci‘ye göre bu hamamın yapılış tarihi  l441-1442 yıllarıdır. Fakat  Mezit Bey’in l442’de Eflak’ta şehit olduğundan hamamın bundan biraz daha önce yapıldığı sanılmaktadır. Mezit Bey elçi olarak gittiği Eflak’ta Voyvoda Drakula tarafından zalimce yapılan işkencelerle şehit edilmiştir. Ayrıca Mezit Bey’in yaptırdığı bir de cami vardır(MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ). Kareye yakın dikdörtgen şeklindeki soyunmalık bölümü […]

Devamını Oku

SELİMİYE CAMİİ

Selimiye Camii Fotoğraf Albümü için tıklayın Mimar Sinan’ın ustalık eserim dediği anıtsal yapı Osmanlı-Türk sanatının ve dünya Mimarlık tarihinin baş yapıtlarındandır. Yapının mülkiyeti Sultan Selim Vakfı’ndadır. Edirne’nin ve Osmanlı İmparatorluğu’nun simgesi olan cami, kentin merkezinde, eskiden Sarıbayır ve Kavak Meydanı denilen yerdedir. Burada daha önce Yıldırım Bayezid’in bir saray yaptırdığı bilinmektedir. 1569-1575’te Sultan II.Selim’in emriyle […]

Devamını Oku

ESKİ (ULU) CAMİ

Eski Cami Fotoğraf Albümü için tıklayın Edirne’de Osmanlılardan günümüze ulaşmış en eski anıtsal yapıdır. 15. yüzyılda yapılmış cüsseli camilerin en önemlisidir. Edirne’de zamanımıza ulaşmış ilk orjinal abidevi yapı olarak da bilinir. Bu aynı zamanda devletin büyümesinin de simgesidir. 1403’te Sultan I.Süleyman tarafından yapımına başlanmış, Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1414’te bitirilmiştir. Mimarı Konyalı Hacı Alaaddin, kalfası […]

Devamını Oku

ÜÇ ŞEREFELİ CAMİ

Üç Şerefeli Cami Fotoğraf Albümü için tıklayın 1443–1447 arasında, Sultan II.Murat yaptırmıştır. Cami Osmanlı sanatında erken ile Klasik dönem uslübu arasında yer alır. Burada,ilk kez uygulanan bir planla karşılaşılmaktadır. 24 m. çapındaki büyük merkezi kubbe, ikisi paye, dördü duvar payesi olmak üzere altı dayanağa oturur. Yanlarda daha küçük ikişer kubbe ile örtülü kare bölümler vardır. […]

Devamını Oku
II. Beyazıt Külliyesi

II. BEYAZİD CAMİSİ VE KÜLLİYESİ

Tunca Nehri kıyısında bulunan külliye Edirne’nin en önemli yapıtlarındandır. Cami, tıp medresesi, imaret, darüşşifa, hamam, mutfak, Erzak depoları ve öbür bölümleriyle geniş bir alana yayılmıştır. Sultan II.Beyazıd’in 1484–1488 yılları arasında yaptırdığı külliyenin mimari Hayreddin’dir. Çok etkileyici bir görünümü olan külliye küçüklü büyüklü yüze yakın kubbeyle örtülüdür. Yapıların en ilginci 20.55 metre çaplı, tek kubbeli, iki […]

Devamını Oku
EDİRNE DARÜLHADİS CAMİİ - XX. Yüzyıl Başları-1

DARÜL HADİS CAMİİ

Darül Hadis Camisi; Sultan II.Murat döneminde medrese olarak 1435 yılında yapılmış sultan eserlerindendir. (Bazı tarih kitapları, cami ve medresenin ayrı ayrı yapıldığını yazarlar.) Caminin cümle kapısının üzerinde mermere boya ile yazılmış kitabede şöyle yazmaktadır: “Bu büyük Sultan, yüce padişahlar padişahı, yücelerden desteklenen, düşman krallara muzaffer, adalet ve ihsanın gözeticisi, güven kanatlarını en kemal iman üzere […]

Devamını Oku
MURADİYE CAMİİ

MURADİYE CAMİİ

Muradiye Mahallesinde (Küçükpazar), Sarayiçine egemen bir tepeye Sultan II.Murat yaptırmıştır. Yazıtında tarih yoktur. Vakfıyesine ve kaynaklara dayanarak 1436’da yapıldığı sanılmaktadır. Mimarı bilinmemektedir. Yan mekânlı (zaviyeli) camilerin en güzel örneğidir. Ama mekan, arka iki kubbeli mekan ve son cemaat yeri, avlusunda da şadırvan vardır. Cami, dış görünüşünün yalınlığına karşın, iç süslemesi yönünden XV.yy. Osmanlı sanatının en […]

Devamını Oku

EVLİYA KASIM PAŞA CAMİİ

EVLİYA KASIM PAŞA(Edirne Evliyaları) Kasım Paşa sarayda yetişti. Vezir olarak görevdeyken, 1442 yılında Vazag Muharebesinde Osmanlı güçlerinin yenilgisi sonucu görevden alınan Hadım Şehabettin Paşa’nın yerine Rumeli Beylerbeyi oldu. Macar Kralı János Hunyadi ile 3 Kasım 1443 tarihinde Niş Muharebesinde ve aynı yıl içerisinde İzladi derbendinde yapılan savaşta ağır mağlubiyet aldı. Bu başarısızlıklarından dolayı beylerbeyliği görevinden […]

Devamını Oku
BEYLERBEYİ CAMİİ VE KULLİYESİ

BEYLERBEYİ CAMİİ

Tek ve yarım kubbeden oluşan bu cami, içinde çok ilginç Türk-İslam Mezartaşı örneklerinin bulunduğu bir mezarlığa sahip olup, günümüzde de ibadete açıktır. Hükümet konağından Sarayiçi’ne giden caddenin sağındadır. 1429’da, Sultan II.Murad döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa cami, türbe, hamam ve medreseden meydana gelen küçük bir külliye olarak yaptırmıştır. Yan mekanlı, çokgen planlı tek kubbeli […]

Devamını Oku