Ekmekçizade Pazarcılar Sebili

HAVLUCULAR HANI

Tarihi Hanlar ve Kervansaraylar
İçeriği Paylaş...

Yediyol Ağzı denilen alandaki tarihi yapı 1601 yılında Defterdarı Ekmekçizâde Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda “H.845(1441) yılında Eflak’ta şehit olan Mezit Bey tarafından yaptırılmış ve hayır işlerine vakfedilmiştir.” olarak anlatılmaktadır.

Havlucular Hanı
Havlucular Hanı

Handa bir zamanlar solaklar çok olduğu için “Solaklar Hanı olarak anılmıştır. Daha sonraları bu handa astarlık ve pamuklu kumaşlar dokunmaya başlanmıştır. Bundan dolayı da “Astarcılar Hanı olarak anılmaya başlamıştır. Son olarak ise havlu dokunan ve havlu satılan bir hana dönüşünce “Havlucular Hanı“ olarak anılmıştır.

Ekmekçizade Pazarcılar Sebili
Ekmekçizade Pazarcılar Sebili

EKMEKÇİOĞLU SEBİLİ

Han ile birlikte yapılmıştır. Havlucular Hanı’nın güneyindeki tarihi sebil iki cepheli olup Osmanlı Klasik üslubundadır. Her cephesinde birer pencere vardır.

Tarihçi Ahmet Badi, Ekmekçioğlu Sebili’nin üstünde bir zamanlar kahvehane bulunduğunu, bu kahvenin Edirne’deki en eski kahve olduğunu yazmaktadır.

Ekmekçizade Pazarcılar Sebili
Ekmekçizade Pazarcılar Sebili

1752  depreminde Havlucular Hanı’nın üst tarafı ile birlikte bu kahvehane de yıkılmıştır.

1601 yılında han ile birlikte yaptırılan bu sebil Pazarcılar Sebili olarak da bilinir.