Recep GÜRKAN

Recep GÜRKAN – 24. Yasama Dönemi (2011 – 2015) Edirne Milletvekili

Cumhuriyet Halk Partisi Recep Gürkan, 1 Ağustos 1964’te Edir­ne İpsala’da doğdu. Baba adı Galip, anne adı Ümmüş’tür. Öğretmen, Eğitim Yöneticisi; Trakya Üniversi­tesi Edirne Eğitim Yüksek Okulu ve Anadolu Üni­versitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bö­lümünü bitirdi. Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik gö­revlerinde bulundu. Edirne Milli Eğitim Şube Mü­dürlüğü ile Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2004 yılında […]

Devamını Oku