Recep GÜRKAN

Recep GÜRKAN – 24. Yasama Dönemi (2011 – 2015) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Cumhuriyet Halk Partisi

Recep Gürkan, 1 Ağustos 1964’te Edir­ne İpsala’da doğdu. Baba adı Galip, anne adı Ümmüş’tür.

Öğretmen, Eğitim Yöneticisi; Trakya Üniversi­tesi Edirne Eğitim Yüksek Okulu ve Anadolu Üni­versitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Bilgiler Bö­lümünü bitirdi.

Çeşitli okullarda öğretmenlik ve yöneticilik gö­revlerinde bulundu. Edirne Milli Eğitim Şube Mü­dürlüğü ile Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi.

2004 yılında Edirne İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü iken Edirne Valiliği Sı­nır Ötesi İşbirliği Faaliyetleri ve Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarında görev aldı. Trakya Kalkınma Birliği Genel Sekreterliği, Trakya Üniversitesi Genel Sekreterliği ve Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknopark AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Edirne Atatürkçü Düşünce, Çağdaş Yaşamı Destekleme ile Fotoğraf Sanatı Derneklerinin Kurucu Üyelikleri ve Yöneticiliklerinde bulundu. Eğitim-İş Sendi­kası İl Başkanlığı, Eğitim-Sen Genel Merkez Kurucu Üyeliği yaptı. Edirne Televiz­yonu tarafından 2010 yılında “Edirne’nin En Başarılı Bürokratı” seçildi. Orta düzeyde İngilizce bilen Gürkan, evli ve 2 çocuk babasıdır.