Mehmet Edip AĞAOĞULLARI

Mehmet Edip AĞAOĞULLARI – 8. Yasama Dönemi (1946 – 1950) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Edirne – 1891, Mehmet Ali – Fatma – Harp Okulu – Askerlik, Ziraat,
Ticaret – Üsteğmen, Tüccar, Çiftçi, Vilâyet Meclisi Umûmî Azası,
Türk Ocağı Başkanı – VII. ve VIII. Dönem Edirne Milletvekili – Evli,
2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 09.09.1958