Kadrettin OĞUZALICI

Kadrettin OĞUZALICI – 11. Yasama Dönemi (1957 – 1960) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

DP
Edirne – 1924, Niyazi – Müzeyyen – Siyasal Bilgiler Okulu – Az düzey
Fransızca – İdare, Ziraat – Edirne Maiyet Memuru, Sırp Sındığı Nahiye
Müdürü, Çaykara Kaymakamı, Edirne Hukuk İşleri Müdürü, Çiftçi –
XI. Dönem Edirne Milletvekili – Bekâr.
Ölüm Tarihi: 12.11.1958