YETİMLER ÇARŞISI

Yetimler (Darüleytam) Çarşısı, Abacılarbaşı‘nda (Saraçlar Caddesi girişi) bulunan, eski Dakik (un) Kapanı’nın yerine 1911 tarihinde yapılmış büyük bir iş hanıdır. İki katlı ve iki blok halinde, bitişik nizamda, yarı kagir olarak inşa edilmiştir. Çarşıda seksene yakın işyeri vardır. Yetimler Çarşısı, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı‘nda yetim kalan şehit ailelerinin çocuklarına gelir getirmek amacıyla yapılmıştır. Çarşı o yıllarda […]

Devamını Oku

BEDESTEN ÇARŞISI

Bedesten “değerli eşya ve mücevherlerin satıldığı çarşı” anlamına gelmektedir. Edirne Bedesten Çarşısı, Eski (Ulu) Cami’ye gelir elde etmek için Çelebi Sultan Mehmet zamanında 1417-1418 tarihleri arasında yaptırılmıştır.Erken Osmanlı Dönemi çarşılarının ayakta ve kullanılır durumdaki en ilginç örneklerindendir. Mimarı Hacı Alaeddin’dir. Dikdörtgen biçiminde, iki renkli kesme taşlarla kaplanmış süslemeli duvarlıdır. Boyutları 40.54 X 74.94 metredir(3.038 m2). […]

Devamını Oku

SELİMİYE ARASTA ÇARŞISI

Evliya Çelebi’ye göre Kavaflar (özenilmeden yapılmış, düşük nitelikli, ucuz hazır ayakkabı yapan ya da satan esnaf) Çarşısı olduğu belirtilen arasta (çarşılarda aynı işi yapan esnafın bulunduğu bölüm)  III.Murat  tarafından  1590 yılında Selimiye Camisi’ne gelir sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Mimarı Davut Ağa’dır. Mimar Davut Ağa, Mimar Sinan’ın kalfalarından olup, Sinan’ın vefatından sonra Osmanlı Devleti’nin baş mimarlığına getirilmiş olan Türk mimardır. Selimiye Camisi’nin dış avlusunun batı […]

Devamını Oku

ALİ PAŞA ÇARŞISI

Ali Paşa Kapalı Çarşısı fotoğraf albümü için tıklayın Ali Paşa Kapalı Çarşısı’nı, 1561-1565 yılları arasında veziriazam olan Hersekli Semiz (şişman) Ali Paşa, Mimar Sinan tarafından yapılan Babaeski’deki Cedid (yeni) Ali Paşa Camii’ne vakıf geliri sağlamak için yaptırmıştır. Ali Paşa Çarşısı’nın mimarının Mimar Sinan olduğu, Sai Mustafa Çelebi tarafından yazılmış olan “Tezkiretü’l–Ebniye”  (“Yapılar Kitabı” Sinan’ın kendi anlatımıyla yazmıştır. Mimar Sinan’ın devşirme asıllı olduğu bilgisi de Sai Mustafa Çelebi’nin eserlerine dayandırılır) kitaptan […]

Devamını Oku

EDİRNE BÜYÜK SİNAGOG

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bulunan Leopoldstäder Tempel isimli sinagogdan esinlenerek inşa edilen Edirne Büyük Sinagogu, 1909 yılında Yahudiler için önemli bir bayram olan “Hamursuz Bayramı” arifesinde ibadete açılmıştır. Edirne Büyük Sinagogu, Avrupa’da üçüncü Türkiye’de ise en büyük sinagogdur. 2015 yılında restorasyonu tamamlanarak 46 yıl sonra tekrar ibadete açılmıştır.   Aşağıdaki inceleme Doç. Dr. Yılmaz BÜKTEL‘e aittir. EDİRNE BÜYÜK SİNAGOGU SANAT TARİHİ RAPORU Edirne’de Yahudiler Edirne’ye Yahudilerin […]

Devamını Oku

SVETİ GEORGİ BULGAR KİLİSESİ

Sveti Georgi Bulgar Kilisesi, Edirne’de Bulgarların yaşadığı yıllarda Vali Rauf Paşa, Sultan Abdulhamid’in iznini alındıktan sonra Bulgar vatandaşların ibadet edebilmesi için bir kilise yaptırmıştır. Kilisesi‘nin yapımına 23 Nisan 1880’de başlanmış, aynı yıl bitirilmiştir. 1889′da dekore edilen kilisedeki yazılar Slav Bulgarcası ile yazılmıştır. Daha önce aynı yerde bulunan kiliseden kalma bazı tablolar mevcuttur. 1880’de açılan kilisenin papazlığını, […]

Devamını Oku

SVETİ KONSTANTİN-ELENA BULGAR KİLİSESİ

Adını I. Konstantin ve annesi Helena‘dan alan kilise, 1869 yılında Bulgaristan vatanseverlerin yardımıyla 7 aydan kısa bir sürede yapılmış ve dönemin Doğu Ortodoks kilise mimarisinin klasik örneklerindedir. Kilise Edirne’de Uzunkaldırım bölgesindedir. 20. yüzyılın ilk yarısında cemaatini kaybettiğinden kaderine terk edilmiştir. Yıllarca bakımsız kalan kilise, Bulgaristan hükümetinin katkılarıyla 2008 yılında yeniden restore edildi. Kilisenin onarımı  yaklaşık olarak500 bin avroya mal olmuştur. Kilisenin onarım sonrası açılışını dönemin Bulgar başbakanı Sergey Stanişev ve dönemin Türkiye […]

Devamını Oku

İTALYAN KATOLİK KİLİSESİ

1852 yılında inşa edilmiştir. Yapının giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin sağında ve solunda İtalyan üslubunda iki vazo ve içinden çıkan güller kitabeyi sınırlandırmıştır. Kitabenin üstünde tanrıyı simgeleyen klasik tarzda bir güneş motifi yer alır. Madenden yapılmış giriş kapısı üzerinde altı tane elips madalyon içlerinde rozet taşırlar. Bu madalyonlar girland (antik Yunan ve Roma’da, çoğunlukla […]

Devamını Oku
Üç Şerefeli Cami'den Deveci Han solda Hükümet Konağı 1878 yılı

DEVECİ HAN

Tarihi Deveci Han, 1497 yılında İbrahim Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. Yapı üslubundan dolayı 15. yüzyılın ilk yarısı özelliklerini taşımaktadır. Deveci Han, iki katlıdır ve toplam 31 odası ve bir konferans salonu vardır. Duvarları kesme taştan olup aralarına tuğla derzler yapılmıştır. “Defterhane”, “Eski Hapishane”, “Deveci Han”, “Moskoflar Han” gibi isimlerle anılmıştır. Bekarların ve tüccarların konakladığı “hecegan” olarak isimlendirilen Deveci Han Edirne’de tipinin tek örneğidir. Dış cephesinde hana ait dükkân  olmadığından […]

Devamını Oku
Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu - 1900'lü yılların başı

EKMEKÇİZADE KERVANSARAYI

Edirne Ekmekçizade Kervansarayı Sultan I.Ahmet’in isteği ile defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde menzil hanı olarak yaptırılmıştır. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şaban‘dır. Ayşekadın Camii’nin karşısında bulunması ve aynı adı taşıyan bir hanın yerine yapılmış olmasından dolayı “Ayşekadın Hanı (Kervansarayı)“ olarak da anılır. Evliya Çelebi‘nin Seyahatnamesi’nde “200 ocaklı, bin at kapasiteli” diye […]

Devamını Oku
Ekmekçizade Pazarcılar Sebili

HAVLUCULAR HANI

Yediyol Ağzı denilen alandaki tarihi yapı 1601 yılında Defterdarı Ekmekçizâde Ahmet Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bazı kaynaklarda “H.845(1441) yılında Eflak’ta şehit olan Mezit Bey tarafından yaptırılmış ve hayır işlerine vakfedilmiştir.” olarak anlatılmaktadır. Handa bir zamanlar solaklar çok olduğu için “Solaklar Hanı” olarak anılmıştır. Daha sonraları bu handa astarlık ve pamuklu kumaşlar dokunmaya başlanmıştır. Bundan dolayı da “Astarcılar Hanı” olarak anılmaya […]

Devamını Oku
İki Kapılı Han

İKİ KAPILI HAN

Han günümüze ulaşamamıştır. Çoban Mustafa Paşa tarafından 1524 yılında yaptırılmıştır. Mustafa Paşa Kanunî vezirlerindendir. Mustafa Paşa Hanı olarak da bilinir. Eski Camii’nin güneybatısında, Bedesten’in ön tarafında bulunuyordu. Eski Cami, Bedesten ve Rüstem Paşa Kervansarayı üçgenin ortasındaydı. Hanın, güney-kuzey yönlü iki büyük kapısı vardı. Bu nedenle halk arasında İki Kapılı Han adıyla meşhur olmuştur. Şadırvanlı bir avlu etrafında iki katlı […]

Devamını Oku

RÜSTEM PAŞA KERVANSARAYI

Kanuni Sultan Süleyman’ın sadrazamı Rüstem Paşa tarafından yaptırıldığından “Rüstem Paşa Kervansarayı” olarak anılmaktadır. Büyük kervansaray ve küçük kervansaray bölümlerinden oluşan yapı, H.968 (M.1560-1561) yılında inşa edilmiştir. Büyük kervansarayın Mimar Sinan tarafından yapıldığı kesindir. Küçük kervansarayın kim tarafından yapıldığı bilinmiyor. Kervansaray döneminin en önemli konaklama yapılarından birdir. Uzun yıllar yapıldığı amaç için kullanılmıştır. 1921 yılında bankerlerin iş merkezi, 1930’lu yıllarda zengin tüccarların ticarethanesi, 2. Dünya Savaşı’ndan sonra ipek kozalarının […]

Devamını Oku
Taş Han

TAŞ HAN

Sokullu Mehmet Paşa tarafından 16. yüzyılının ikinci yarısında Mimar Sinan’a yaptırılmıştır. Han uzun süre kendi haline bırakılmış, hanın büyük bir bölümü yıkılmış, 1967-1969 yıllarında Anıtlar Kurulu kararı ile kalan kısımları da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Taş Han L planlıdır. Alt katta dükkanlar, üst katta da odalar vardır. Alt kattaki dükkanların üzeri tuğla sağır kemerlidir. Kesme taştan yapılan hanın […]

Devamını Oku
Yemiş Kapanı Hanı

YEMİŞ KAPANI HANI

İnşası Mimar Sinan tarafından istendiği, 17 Mart 1573 tarihli arşiv belgesinden anlaşılmaktadır. Yemiş Kapanı Hanı’nın yapılması Sultan II. Selim tarafından da uygun görülmüştür. Başka bir arşiv belgesinden anlaşıldığına göre de 19 Ekim 1588 tarihinde, Hassabaşı Mimarı Davud Ağa ile Mimar Hüseyin Çavuş tarafından yapımına başlanmıştır. Mimar Sinan’ın, Selimiye Camisi’nin kubbe inşaatı sırasında yaptığı yazışma sonucu […]

Devamını Oku
Gazi Mihal Bey Hamamı,1971

GAZİ MİHAL BEY HAMAMI

Hamam 825 H (1422) tarihinde Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi “Gayet büyük hamam olmakla bir kaç halvetinde debbağlar, mavi, kırmızı, sarı, gül rengi ve turuncu sahtiyan boyarlar” diye bahsetmektedir. Evliya Çelebi, 16. yüzyılda hamamın belki bir kısmının fonksiyon değiştirmiş olduğunu ve debbağhane (dericilerin deriyi sepileyip terbiye ettikleri yer, tabakhâne) olduğunu anlatmaktadır. 1829’daki Osmanlı-Rus Savaşı’nda […]

Devamını Oku

AHİ ÇELEBİ ÇUBUKÇULAR (OĞLANLI) HAMAMI

1500’lerin son yıllarında Fatih, Bayezit, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde hekimlik ve hekimbaşılık yapmış olan Ahî Çelebi‘nin Eski Cami yakınında inşa ettirdiği hamam “Oğlanlı Hamam” adıyla tanınmıştı. Bunun sebebi, mermer kurnalardan birinin üstünde genç bir erkek başı kabartmasının bulunmasıydı. İlkçağ’a ait bir devşirme parça olduğu sanılan bu kabartma, hamamın edebiyata geçmesine bile yol açmıştır. Tanınmış bir […]

Devamını Oku
Tahmis Boyacılar Hamamı

TAHMİS BOYACILAR HAMAMI

Tahmis Boyacılar Hamamı’nı İki Kapılı Han‘ın bânîsi (yaptıranı) Mustafa Paşa yaptırmıştır. İki Kapılı Han 1524 yılında yapıldığından Tahmis hamamı’nın da aynı yıllarda yaptırıldığı düşünülebilir. Tek kubbelidir. 1752 yılındaki depremde kubbesi yıkılınca ahşaptan yapılmış. Hamamın küçük bölümü kalıntı olarak günümüze ulaşmıştır. Etrafını işyerleri çevirdiği için gözlerden uzaktır. (Tahmis: 1. Ateşte kavurma. 2. Kahvenin kavrulup dövülerek veya […]

Devamını Oku