Edirne Uzunköprü İlçesi

Uzunköprü ilimizin orta kısmında ve Trakya Yontukdüzü üstündedir. Doğuda Kırklareli ve Tekirdağ, batıda Meriç ilçesi ve Yunanistan, kuzeyde Edirne merkez ve Havsa ilçeleri, güneyde İpsala ve Keşan ilçeleriyle komşudur. Yüzölçümü 1.200 km2’yi geçer. Kapladığı yer bakımından Edirne ilçeleri arasıda birinci gelir. Uzunköprü’de dağ yok doğu kısmında yüksek tepeler vardır. İlçenin kuzey yarısı, Lalapaşa yaylasındadır. Bu […]

Devamını Oku

Edirne Süloğlu İlçesi

Süloğlu, İlimizin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üstündedir. Doğuda Kırklareli ili, batıda Edirne merkez ilçesi, kuzeyde Lalapaşa ve güneyde Havsa ilçesiyle komşudur. Yüzölçümü, 250 km2 kadardır. Bu bakımdan, ilimizin dokuzuncu ilçesidir. Süloğlu’nda dağ yok az yükseltili yayvan tepeler vardır. İlçeyi de içeren Lalapaşa yaylası, Doğu Trakya Yontukdüzünün bir parçasıdır. Yontukdüz denen aşınmış yayla, dalgalı düzlük […]

Devamını Oku

Edirne Meriç İlçesi

Meriç ilçesi ilimizin orta kısmında ve Lalapaşa yaylasının güney batı köşesindedir. Doğuda Uzunköprü ilçesi, batı ve kuzeyde Yunanistan, güneyde İpsala ilçesiyle komşudur. Yüzölçümü 550 km2’ye yakındır bu bakımdan ilimizin sekizinci ilçesidir. Meriç‘te dağ yoktur. En yüksek yeri, yükseltisi 130 metre kadar olan Karayayla tepesidir. İlçenin büyük kısmı, Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yayla üzerindedir. Dalgalı […]

Devamını Oku

Edirne Lalapaşa İlçesi

Lalapaşa ilimizin kuzey yarısındadır. Yıldız dağlarının güney ve Lalapaşa yaylasının kuzey kısımlarına ait bazı yerleri kaplar. Yüzölçümü 550 km2’ye yakındır. Yüzölçümü bakımından ilimizin beşinci ilçesidir. Lalapaşa’nın kuzey bölümü tepeliktir. Tepelerin en yükseği, Muhittin Baba tepesidir. Burada 600 metre olan yükselti, güneye gidildikçe azalır. Lalapaşa yaylası, Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşımış yaylanın bir kısmıdır. Bu Yontukdüzü […]

Devamını Oku

Edirne Keşan İlçesi

Keşan, ilimizin güney yarısındadır. Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yaylanın, Korudağ sırasının ve Pelin yaylasının birer kısmını kaplar. Doğuda Tekirdağ ili, batıda İpsala ve Enez ilçeleri, kuzeyde Uzunköprü ilçesiyle komşudur. Güneyinde Saroz körfezi bulunur. Yüzölçümü, 1100 km2’ye yakındır. Bu bakımdan, ilimizin ikinci ilçesidir. Korudağ sırasının batı bölümü Keşan sınırları içindedir. İlimizin en yüksek yeri, bu […]

Devamını Oku

Edirne İpsala ilçesi

İpsala, ilimizin güney yarısında, ortasına yakın bir yerdedir. Doğusunda Keşan ilçesi, batısında Yunanistan, kuzeyinde Uzunköprü ve Meriç ilçeleri, güneyinde gene Keşan ilçesiyle Enez ilçesi vardır. Yüzölçümü 750 km2’den biraz fazladır. Bu bakımdan ilimizin dördüncü ilçesidir. İpsala ilçesinde dağ yoktur. İpsala’nın doğuda kalan büyük bölümü, Doğu Trakya Yontukdüzü denen aşınmış yayla üzerindedir. İpsala’nın en büyük vadisi, […]

Devamını Oku

Edirne Havsa İlçesi

İlimizin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üzerindedir. Doğuda Kırklareli İli, batıda Edirne merkez ilçesi, kuzeyde Süloğlu ve güneyde Uzunköprü ilçeleriyle komşudur. Yüzölçümü 550 kilometre kareye yakındır. Bu bakımdan ilimizin altıncı ilçesidir. Havsa’da dağ yoktur. Kuzey-güney doğrultusunda sıralanan tepeler vardır. Bu, az yükseltili yayvan tepelerin en yükseği, Doğruk Tepe’dir. Vadileri derinliği azdır. Bu vadilerden birinin geniş […]

Devamını Oku

Edirne Enez ilçesi

Enez ilçesi, ilimizin güney batı köşesindedir. Doğusunda Keşan ilçesi, batısında Ege denizi, kuzeyinde Yunanistan ve İpsala ilçemiz, güneyinde Saroz körfezi bulunur. Yüçölçümü 450 km2 kadardır. Bu bakımdan ilin yedinci ilçesidir. Tek dağı, Çandır (Çan Hıdır) dağıdır. Bunun yükseltisi 400 metreye yakındır. Enez’in doğu yarısı, Saroz körfezi kuzeyinde uzanan Pelin yaylası üzerindedir. Bu yaylanın yükseltisi 50 […]

Devamını Oku

Edirne Merkez İlçesi

Edirne merkez ilçesi, ilin kuzey yarısında ve Lalapaşa yaylası üzerindedir. Doğuda Süloğlu ilçesi, batıda Yunanistan, kuzeyde Bulgaristan ve Lalapaşa ilçemiz, güneyde Uzunköprü ve Havsa ilçeleriyle komşudur. Yüzölçümü 1.000 km2’ye yakındır. Bu bakımdan ilin üçüncü ilçesidir. İlçede dağ yoktur. Büyük kısmı yaylalıktır. Vadileri sığ, bunların yamaçları az eğimlidir. Ovalarının çoğu, Meriç nehri vadi tabanındadır. İlçenin büyük […]

Devamını Oku

Edirne’nin İdari Durumu

Edirne ilimizin Merkez ilçesi  dışında (8) ilçesi mevcuttur. İlimiz dahilinde toplam (23) belediye, (251) köy mevcuttur. Kırsal kesimde oba, mezra olarak nitelenen yerleşim şekli mevcut değildir. Yerleşim  genelde toplu yerleşim şeklindedir. Belediye ve köyler dağılımını gösteren tablo İLÇE  ADI BELEDİYE SAYISI KÖY SAYISI Merkez 1 37 Enez 1 19 Havsa 1 22 İpsala 5 18 Keşan 5 45 […]

Devamını Oku