Edirne’nin Akarsuları

Edirne
İçeriği Paylaş...

-Meriç Nehri:
Bulgaristan’dan doğar; bir süre Yunanistan-Bulgaristan ve Türkiye-Yunanistan
hududunu teşkil ederek güney-doğuya doğru akar. Edirne yakınında, önce Arda ile
sonra da Tunca nehri ile birleşir. Edirne’den sonra güney istikametinde akar ve
Dimetoka yakınında Yunanistan’dan gelen Kopkino Nehrini alır, bir müddet
güney-batı istikametinde ilerledikten sonra tekrar güneye döner. Balabancık köyü
civarında Ergene ile birleşir. Bundan itibaren daha çok kıvrımlar yaparak
güney-batıya doğru akar ve Enez ilçesinden Ege denizine dökülür.

Türkiye-Yunanistan hududu boyunca 185 km.lik bir uzunluğa sahiptir. Derinliği
60 cm ile 520 cm arasında değişir. Arda ve Tunca’nın birleştiği yerde artar.
Arazi sulanmasında ve balığından faydalanılır.

-Arda Nehri:   
Pazarkule hudut kapısından Edirne iline giren Arda ırmağı, 1 km. sonra Ardakule
mevkiinde Meriç nehri ile birleşir ve Meriç ismi altında doğuya doğru akarak
ileride Tunca’yı da alır. Güneye doğru yer değiştirir.
Derinliği 10 cm. ile 300 cm. arasında değişir. Debisi belli değildir. Bizde çok
az kısmı olduğu için faydalanılamaz.

-Tunca Nehri:
Edirne’nin kuzeyinde Uzunbayır mevkiinde il hududuna girer. Suakacağı köyüne
kadar hududu teşkil ederek güneye doğru akar. Edirne’nin Kirişhane mevkiinde
Meriç’le birleşir. Meriç adı altında Enez’e doğru akar. Yaklaşık olarak boyu 48
km. dir. Derinliği 82 cm. ile 540 cm. arasında değişir. Saniyede 31 m3  su
taşır. Yatağı az eğilimli olduğundan ovaların sulanmasını kolaylaştırır.

-Ergene Nehri:
Meriç nehrinin bir kolu olan Ergene, Tekirdağ’a bağlı Saray ilçesinin kuzeyini
kaplayan Istıranca dağlarındaki Karatepe’den çıkar. Geniş bir yay çizer.
Kırklareli’nin Pehlivanköy ilçesinden geçerek Edirne topraklarına girer.
Uzunköprü’den geçerek Balabancık köyü yakınında Meriç nehri ile birleşir.

Uzunköprü, Meriç ve İpsala topraklarının bir bölümünü sular, ilkbahar ve kış
aylarında suları taşan Ergene ırmağının suları yazın azalır. Saniyede 47 m3 su
taşır.
Edirne’nin önemli dereleri arasında Pravadi, Süloğlu, Basamaklar, Keşan ve
Büyükdoğanca deresi gibi ünlü dereler yer alır. Bu dereler tarımsal arazinin
sulanmasında kullanılır.
 

 Akarsu

 Uzunluk   (km)

İl Sınırları İçindeki Uzunluğu (km)

Toplam Uzunluğa Oranı (%)

 Debisi (m3/sn)

İl Sınırları içinde Başlangıç ve Bitiş  Noktası

Kolu Olduğu Akarsu

Meriç Nehri

 

 203.8

 

 92.33

 Kapıkule-Enez

 

Tunca Nehri

 

 54.7

 

 22.66

 L.Paşa-U.ba

 

Ergene Nehri

 264.0

 67.4

25.53

28.73

 

 

Süloğlu Deresi

91.3

 87.3

96.00

 –

 

 

Muzalı Deresi

 40.7

 34.7

 85.26

1.25

 

 

Pravadi Deresi

50.5

50.5

 100.00

0.22