Rasih GÜRKAN

Rasih GÜRKAN – 11. Yasama Dönemi (1957 – 1960) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Rasim Rasih GÜRKAN)
DP
Mustafapaşa (Uzunköprü) – 1913, Osman – Şevkiye – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi – Fransızca – Hukuk – Savcı ve Hâkim, Çorlu
Hâkimi, Bursa Cumhuriyet Müddeî-i Umûmîliği Başmuavini, Artvin
Hukuk Hâkimi, Serbest Avukat – XI. Dönem Edirne Milletvekili – Evli,
2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 24.01.1964