Fatma MEMİK

Fatma MEMİK – 7. Yasama Dönemi (1943 – 1946) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Akveren – 1903, Şakir – Cemile – İstanbul Daru’l-Fünûn Tıbbiye, Doktor –
Fransızca – Dâhilî Hastalıklar – Heybeliada Verem Sanatoryumu Asistanı,
Gurebâ Hastanesi Asistanı ve Poliklinik Şefi, Çocuk Esirgeme Kurumu
Tabîbi, Ankara Numune Hastanesi Dâhiliye Uzman Muavini – V., VI. ve VII.
Dönem Edirne Milletvekili – Bekâr.
Ölüm Tarihi: 09.02.1991