Fethi ERİMÇAĞ

Fethi ERİMÇAĞ – 8. Yasama Dönemi (1946 – 1950) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

DP – MDG – MP
Kangal – 1904, Rıfat – Emire – İstanbul Adliye Meslek Okulu Sorgu
Yargıcı Şubesi – Çatalca Bidâyet ve Asliye Mahkemeleri Zabıt Kâtibi,
Lüleburgaz Sorgu Hâkimi, Serbest Avukat, İnhisârlar İdaresi Edirne
Başmüdürlüğü Avukatı, Tekel Başmüdürlüğü Avukatı – VIII. Dönem
Edirne Milletvekili – Bekâr.
Ölüm Tarihi: 14.04.1970