Mehmet Şakir KESEBİR

Şakir Bey (Mehmet Şakir KESEBİR) – 4. Yasama Dönemi (1931 – 1935) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Köprülü – 1889, Ahmet Vefik – Safiye – Mülkiye – İdareci – Fransızca
-İdare ve Maliye – İpsala, Keşan ve Akçaabat Kaymakamı, Edirne
Mektupçuluğu, Mülkiye Müfettişi, Edirne Vilâyeti Tasfiye Komisyonu
Başkanı, Tekirdağ Mutasarrıfı Vekili – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân IV.
Dönem Gelibolu – II. Dönem Çatalca, III. ve IV. Dönem Edirne Milletvekili – II. Dönem Muvâzene-i Maliye Encümeni, IV. Dönem İktisat
Encümeni Başkanı – 5. Hükümet İktisat Vekili – Evli, 3 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 06.04.1966