Mehmet Şerafettin AYKUT

Şeref Bey (Mehmet Şerafettin AYKUT) – 1. Yasama Dönemi (1920 – 1923) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Şeref Bey108
(Mehmet Şerafettin AYKUT)
Bağdat – 1874, Arif – Fethiye (Fatma) – İstanbul Hukuk Mektebi –
Fransızca, Arapça, Farsça – Türk Dili ve Tarihi – Dava Vekili – Tercüman-ı
Hakikat Gazetesi, Maârif, Mektep ve Terakki Dergileri Yazarı, İzmir’de
Hizmet Edirne’de Yeni Edirne Trakya Gazeteleri yayıncısı, Trakya ve
Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i
Meb’ûsân IV. Dönem Edirne Mebusu (Tutuklanarak Malta Adasına
sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Edirne Milletvekili – Büyük Millet
Meclisi 1. Şube Başkanı – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 17.05.1939