Kazım Karabekir KARABEKİR

Kâzım Karabekir Paşa (Kazım Karabekir KARABEKİR) – 1. Yasama Dönemi (1920 – 1923) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

İstanbul – 1882, Mehmet – Havva – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Fransızca, Almanca, Rusça – Askerlik, Ferik – Eğitim, İçtimâiyât – Çanakkale 14. Tümen Komutanı, 1. Ordu ve Irak 6. Ordu Kurmay Başkanı,
18., 2., Erzincan 1. Kafkas ve Erzurum 15. Kolordu Komutanı, Yazar
– I. Dönem Edirne Milletvekili (Aydın, Karasi, Menteşe’den seçilmiş,
Edirne’yi tercih etmiştir.)
– Doğu Cephesi Komutanı, Kars Konferansı Türk Heyeti Başkanı
– Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi
– Evli.
Ölüm Tarihi: 26.01.1948