İsmet İNÖNÜ

İsmet Bey (Mustafa İsmet İNÖNÜ) – 1. Yasama Dönemi (1920 – 1923) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

İzmir – 1884, Mehmet Reşit – Cevriye – Harbiye, Erkân-ı Harbiye
– Almanca, Fransızca ve İngilizce – Askerlik, Ferik – Siyaset – Fahri
Müderris, Erkân-ı Harbiye 3. Şube Müdürü, Harbiye Nezâreti Müsteşarı ve Sulh Hazırlığı Encümeni Reisi – I. Dönem Edirne Milletvekili
– Muvakkat İcra Vekilleri Heyeti Üyesi, Erkân-ı Harbiye Reisi, Garp
Cephesi Şimal Grubu Kumandanı, Umûm Garp Cephesi Kumandanı, Mudanya Mütareke Konferansı Türk Ordusu Baş Kumandanlığı
Temsilcisi, 1. ve 2. İcra Vekilleri Heyeti Erkân-ı Harbiye-i Umûmîye
Vekili, 4. ve 5. İcra Vekilleri Heyetinde Hariciye Vekili, Lozan Sulh
Konferansı Türk Murahhas Heyeti Reisi – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl
Madalyası sahibi – Evli.
Ölüm Tarihi: 25.12.1973