Mehmet Faik KALTAKKIRAN

Faik Bey (Mehmet Faik KALTAKKIRAN) – 1. Yasama Dönemi (1920 – 1923) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Faik Bey (Mehmet Faik KALTAKKIRAN)
Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon
Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne
İli Nüfus İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2.
Mümeyyizi, İstanbul Reji İdaresinde Çevirmen – Müdâfaa-i Milliye
Cemiyeti Üyesi, Trakya-Paşaeli Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti Kurucu
üyesi ve Merkez Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II., III.
ve IV. Dönem Edirne Mebusu (18.03.1920’de İngilizler tarafından
tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi.) – I. Dönem Edirne
Milletvekili – Büyük Millet Meclisi Reis Vekili – Kırmızı-Yeşil Şeritli
İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 02.01.1948