Cafer Tayyar Bey

Cafer Tayyar Bey (EĞİLMEZ) – 1. Yasama Dönemi (1920 – 1923) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Yugoslavya/Priştine – 1877, Emin – Kamile – Harbiye, Erkân-ı Harbiye – Askerlik, Miralay – 72. Kovanova Bölge Komutanlığı 72. Alayı
Bölük Komutanı, 17. Alay Tabur Komutanı, İpek Sancağı Mutasarrıfı, Mürettep II. Kolordu Kurmay Subayı, Üsküdar Bölge Komutanı,
Divânı Harp Azası, 4. Kolordu Kurmay Başkanı, 1. Tümen Komutanı,
2. ve 1. Kolordu Komutanı, Trakya Bölgesi Müdâfaa-i Hukuk Teşkîlâtı
Kurucusu, Trakya Milli Komutanı – I. Dönem Edirne Milletvekili –
Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 03.01.1958