Bahattin ÖĞÜTMEN

Bahattin ÖĞÜTMEN – 8. Yasama Dönemi (1946 – 1950) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Bahattin ÖĞÜTMEN)
DP – MP
Edirne – 1882, Osman – Emine – Askerî Tıbbiye – Fransızca – Tıp –
Kocaeli 18. Fırka Başhekimi, Serbest Doktor – VIII. Dönem Edirne
Milletvekili – Evli.
Ölüm Tarihi: 12.01.1953