Cemal KÖPRÜLÜ

Cemal KÖPRÜLÜ – 10. Yasama Dönemi (1954 – 1957) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Ahmet Celalettin KÖPRÜLÜ)
DP – Bağımsız – HP
İstanbul – 1893, Nafiz – Dilber – İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi – Almanca, Fransızca, Az düzey İngilizce – Eğitim – Kabataş,
İstanbul, Galatasaray, İstanbul Kız, Ankara Orta Muallim Mektebi,
Ankara Erkek, Ankara Kız, Ankara Erkek Orta Muallim, Ankara Gazi
Mektepleri Almanca Öğretmeni, Dışişleri Bakanlığı Tercüme Kalemi
Almanca Mütercimi, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Almanca Öğretmeni, Gazi Terbiye Enstitüsü Almanca ve Garp Edebiyatı,
Alman Dili ve Edebiyatı Öğretmeni – IX. ve X. Dönem Edirne Milletvekili – IX. Dönem Milli Eğitim Komisyonu Başkanı – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 01.02.1979