Mehmet Şerafettin AYKUT

Şeref Bey (Mehmet Şerafettin AYKUT) – 4. Yasama Dönemi (1931 – 1935) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Bağdat – 1873, Arif – Fethiye – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca,
Arapça, Farsça – Türk Dili ve Tarihi – Avukat – Tercüman-ı Hakikat
Gazetesi, Maârif, Mektep ve Terakki Dergileri Yazarı, İzmir’de “Hizmet” Edirne’de “Yeni Edirne” “Trakya” Gazeteleri Yayıncısı, Trakya
ve Paşaeli Müdâfaayı Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i
Meb’ûsân IV. Dönem Edirne (Tutuklanarak Malta Adasına sürgüne
gönderildi) – I. ve IV. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem Büyük
Millet Meclisi 1. Şube Başkanı – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 17.5.1939