Fatma MEMİK

Fatma MEMİK – 5. Yasama Dönemi (1935 – 1939) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Akveren – 1903, Şakir – Cemile – İstanbul Daru’l-Fünûn Tıbbiye,
Doktor – Fransızca – Dâhilî Hastalıklar – Heybeliada Verem Sanatoryumu Asistanı, Gurebâ Hastanesi Asistanı ve Poliklinik Şefi,
Himâiye-i Etfal Cemiyeti Tabîbi – V. Dönem Edirne Milletvekili –
Bekâr.
Ölüm Tarihi: 09.02.1991