Mehmet Faik KALTAKKIRAN

Faik KALTAKKIRAN – 5. Yasama Dönemi (1935 – 1939) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Faik KALTAKKIRAN)
Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon
Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne
İli Nüfus İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2.
Mümeyyizi, İstanbul Reji İdaresi’nde Çevirmen, Müdâfaayı Milliye
Cemiyeti Üyesi, Trakya-Paşa Eli Müdâfaayı Hukuk Cemiyeti Kurucu
Üyesi ve Merkez Heyeti Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I.,
II., III., IV. Dönem (18.3.1920’de İngilizler tarafından tutuklanarak
Malta adasına sürgüne gönderildi) Edirne Milletvekili – I., II.,, III.,
IV. ve V. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem TBMM Başkanvekili
– Nizamnâme-i Dâhilî Komisyonu Başkanı, II.. ve V. Dönem Ziraat
Encümeni Başkanı – Kırmızı-Yeşil Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi –
Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 02.01.1948