Mecdi BOYSAN

Mecdi BOYSAN – 5. Yasama Dönemi (1935 – 1939) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mustafa Mecdi Nizami BAYSAN)
Gümülcine – 1886, Ömer Hamdi – Nazmiye Cemile – Yüksekokul –
Fransızca, Almanca, Rumca, Arapça – Ziraat, Ticaret, Sanayi – Çiftçi,
Sanayici, Müteahhit ve Fabrikatör – V. Dönem Edirne Milletvekili
– Evli.
Ölüm Tarihi: 25.12.1956