Şeref AYKUT

Şeref AYKUT – 5. Yasama Dönemi (1935 – 1939) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Şerafettin AYKUT)
Bağdat – 1873, Arif – Fethiye – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca,
Arapça, Farsça – Türk Dili ve Tarihi – Avukat – Tercüman-ı Hakikat Gazetesi, Maârif, Mektep ve Terakkî Dergileri Yazarı, İzmir’de Hizmet,
Edirne’de Yeni Edirne, Trakya Gazeteleri Yayıncısı, Trakya ve Paşaeli
Müdâfaayı Hukuk Cemiyeti Kurucusu – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân
IV. Dönem Edirne(Tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi) – I., IV. ve V. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem Büyük Millet
Meclisi 1. Şube Başkanı – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 17.05.1939