Şeref AYKUT

Şeref AYKUT – 6. Yasama Dönemi (1939 – 1943) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Şerafettin AYKUT)
Bağdat – 1873, Arif – Fethiye – İstanbul Hukuk Mektebi – Fransızca, Arapça, Farsça – Türk Dili ve Tarihi – Avukat – Tercüman-ı Hakikat Gazetesi,
Maârif, Mektep ve Terakkî Dergileri Yazarı, İzmir’de Hizmet, Edirne’de
Yeni Edirne, Trakya Gazeteleri Yayıncısı, Trakya ve Paşaeli Müdâfaayı
Hukuk Cemiyeti Kurucusu, Serbest Avukat – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân
IV. Dönem Edirne(Tutuklanarak Malta Adasına sürgüne gönderildi) – I.,
IV., V. ve VI. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem Büyük Millet Meclisi 1.
Şube Başkanı – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 17.05.1939