Evren BULUT

Evren BULUT – 21. Yasama Dönemi (1999 – 2002) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

ANAP
Keşan – 1940, Hasan – Meliha – İlkokul – Tarım – Çiftçi, Profesyonel Futbolcu, Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı – XIX., XX. ve XXI. Dönem Edirne Milletvekili – Bekâr, 3 Çocuk.