Eski İstanbul Caddesi-Karşıda Ayşe Kadın Camii, sağda Ekmekçizade Ahmetpaşa Kervansarayı, solda Lülepaşa İlkokulu - 1900'lü yılların başı

EKMEKÇİZADE KERVANSARAYI

Tarihi Hanlar ve Kervansaraylar
İçeriği Paylaş...

Edirne Ekmekçizade Kervansarayı Sultan I.Ahmet’in isteği ile defterdar Ekmekçioğlu Ahmet Paşa tarafından 1609 tarihinde menzil hanı olarak yaptırılmıştır. Mimarı sedefkar Mehmet Ağa ile Edirneli Hacı Şaban‘dır. Ayşekadın Camii’nin karşısında bulunması ve aynı adı taşıyan bir hanın yerine yapılmış olmasından dolayı “Ayşekadın Hanı (Kervansarayı) olarak da anılır.

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı - 1920
Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı – 1920

Evliya Çelebi‘nin Seyahatnamesi’nde “200 ocaklı, bin at kapasiteli” diye tarif edilir. Kervansarayda tüccara konaklaması üç gün ücretsiz olarak, vakıf malı olarak hizmet verdi. Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte İpek Yolu’nun önemli kavşak noktalarından Edirne’de, ticareti koruma amaçlı Osmanlı Devleti tarafından pek çok kervansaray ve han yaptırıldı.

Kervansarayın “develik” bölümlerinden biri, 2019 Ekim ayında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’nün kullanımına verildi. Tarihi kervansarayın 850 metrekarelik  “develik” bölümündeki iç alan, 220 seyirci kapasiteli tiyatro sahnesine dönüştürüldü.