Yeniçeriler Hamamı 1971

YENİÇERİ HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

Yeniçerilerin burada yıkanmaları nedeniyle bu adı almıştır. Hamama çok yakın olan ve Menzilahir denilen mevkide Sultan I.Murat döneminde inşa edilen Rumeli Devşirme Acemi Oğlanları Ocağı ve dolayısıyla yeniçeriler bulunmaktadır.

Muradiye, Küçükpazar semtinde bulunmaktadır. Tek hamam halindedir. Eserin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Hamam son yüzyıl içinde kendi haline terk edilerek, soyunmahk kısmı tamamen yıkılmış ve diğer kısımlar da harabe haline gelmiştir.

Yeniçeriler Hamamı kubbesi
Yeniçeriler Hamamı kubbesi

Saraçhane köprüsü başında bulunan Beylerbeyi Hamamı ile Muradiye semtinde bulunan Yeniçeriler Hamamı hemen hemen aynı tarzda yapıldığı görülmektedir.

Her iki yapıyı da aynı şahsın yaptırdığı düşünülecek olursa Yeniçeriler hamamının da 15. yüzyılın ilk yansında yapıldığı kabul edebilir. Gerçekten de eserin mimarisi bunu açıkça belli etmektedir.

Günümüzde harabe halde ve  özel mülkiyettir.