Abdullah Hamamı

ABDULLAH HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

Kim tarafından yaptırıldığı tam olarak bilinmiyor. Yeşil Direk Hamamı olarak da anılmaktadır. H.935 (1529) yılında Edirne mahalleleri arasın da bulunan “Oday-ı Abdullah der mahalley-i sevindik” odalarının bu hamamın banisi ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Bu taktirde hamam 1018 II tahrir defterindeki Odahayı Vakfı Abdullah Bey tarafından yaptırılmıştır. 16. yüzyılda yaşamış olan Şarabdar (Şerbettar) Abdullah bey ismiyle tanınan bu şahsın Edirne’de bir hamamı olduğuna dair herhangi bir kayda rastlanmaması hamamın yapılış tarihini şüpheli bırakmaktadır.

Abdullah Ağa Hamamı
Abdullah Ağa Hamamı

Uzun dikdörtgen bir plana sahiptir. Sıcaklık güneydoğu köşesinde yer almaktadır. Hamamın soyunmalık kısmı ile sıcaklık kısmı birbirinden farklıdır. Geç devir mimari özellikleri taşır. Soyunmalık ahşap ve kiremit kaplı bir çatı ile örtülmüştür. Soyunmalığın pencereleri basık yay kemerlidir. Kuzey ve doğuda giriş kapıları bulunur. Büyük ihtimalle hamam tamir geçirmiş ve değiştirilmiştir.

Tamamı ayakta kalabilmiş olan hamam son yüzyıla kadar faaliyette iken kapatılarak kendi haline terkedilmiştir.