Topkapı Hamamı eyvan tavanı süslemeleri

TOPKAPI HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

II. Murad tarafından yaptırılmış olan hamama “Alaca Hamam” da denilmektedir.

Osman Nuri Peremeci hamamın müzeye kaldırılmış olan kitabesinin bulunduğunu ve bu kitabeyi okuduğunu kaydetmektedir. Bu kitabeden,  hamamın H. 844 (1444) yılında II. Murat tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hıbri Efendi ise hamamın çifte hamam olduğunu, fakat erkekler kısmının kışın fazla ısınmadığı için rağbet görmediğini söyler.

Topkapı Hamamı sıcaklık eyvan tavanı
Topkapı Hamamı sıcaklık eyvan tavanı

19 yüzyıla kadar işler durumda olan hamam Balkan harbinden sonra kapatılarak kendi haline terkedilmiş ve yarıya yakın kısmı yıkılarak harabe haline gelmiştir. Etrafı evlerle çevrili olduğu için sokaktan görünemez durumdadır.