Tahtakale_Hamamı 1920

TAHTAKALE HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

II .Murad tarafından 838 H (1435) tarihinde, Edirne’de Darül Hadîs Camii‘ne vakıf alarak yaptırılmıştır.

Hamamın erkekler bölümü soyunmalığı, kubbesi 16 metre açıklıklığı  ile Edirne’nin en büyük hamamıdır Kadınlar bölümü kubbe açıklığı ise 10 metredir. Çifte hamam, olarak yapılmıştır.

Tahtakale hamamı erkekler kısmı soyunmalığl kubbesi
Tahtakale hamamı erkekler kısmı soyunmalığl kubbesi

Bugün etrafında yapılmış olan dükkanlar ve diğer binalar ile tamamen kapanmış olan hamamın sadece soyunmalık kısmının kubbeleri görülmektedir. Depo, lokanta olarak kullanılmış olup günümüzde hamam olarak kullanılmıyor.