AHİ ÇELEBİ ÇUBUKÇULAR (OĞLANLI) HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

1500’lerin son yıllarında Fatih, Bayezit, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde hekimlik ve hekimbaşılık yapmış olan Ahî Çelebi‘nin Eski Cami yakınında inşa ettirdiği hamam “Oğlanlı Hamam” adıyla tanınmıştı. Bunun sebebi, mermer kurnalardan birinin üstünde genç bir erkek başı kabartmasının bulunmasıydı. İlkçağ’a ait bir devşirme parça olduğu sanılan bu kabartma, hamamın edebiyata geçmesine bile yol açmıştır. Tanınmış bir Alman Türkoloğu’nun bir makalesine konu olmuştur. Evliya Çelebi de, “Güya resim canlıdır, ne taraftan baksan güler gibi görünür” diyerek bu kurnayı anlatır.

Ahi Çelebi Hamamı’nın yakınında Saruca Paşa Vakfı’nın iki çömlekçi dükkânı vardı. Bunların bir yangında yok olmasından sonra arsası üzerine Ali Paşa, Ahi Evran Odaları adı verilen 33 adet dükkân yaptırmıştır. Sonraki dönemlerde Ahi Çelebi Hamamı satılmış ve vakıf özelliği kaybolmuştur.

1950’li yıllara kadar ayakta olan hamam yol açmak için yıktırılmıştır.