Saray Hamamı

SARAY HAMAMI

Tarihi Hamamlar
İçeriği Paylaş...

Selimiye Camii’nin kuzey-doğusunda ve cami avlusunun karşısında bulunmaktadır. Bazı yayınlarda ve vakıf kayıt defterinde eski saray hamamı olarak da geçmekte olan eser bugün Selimiye Camii’nin avlusunda bulunan Eski Edirne Sarayı‘nın bir parçasını teşkil etmekte iken, sarayın yıkılması ve yerine Selimiye Camii’nin yapılması ile halk hamamları arasına katılmıştır.

SARAY HAMAMI
SARAY HAMAMI

Selimiye Camii’ne vakfedilmiş olan hamam hakkında Hıbri Abdurrahman efendi Enüs-ül Müsamirinde «Biri dahi Sultan Selim hamamıdır ki, sarayı atikten ihraç olunmak üzere meşhurdur» diye bahsetmektedir. Bazı kaynaklara göre  Yıldırım Bayezit tarafından, bir rivayete göre de I Murad‘ın Selimiye Camii’nin yerinde bulunan sarayın müştemilatı olarak yaptırdığı hamamın vakıf mukataa (devlete ait bir arazi veya gelirin bedel karşılığında kiraya verilmesi veya geçici olarak devredilmesi) kayıtlarında 886 H (1482) tarihinde mukataa edildiğine göre, 15. yüzyılın ilk yarısmda yapılmış olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak, Selimiye Camii’nin doğusundaki yolun üzerinde kalan hamamın batı köşesi 16. yüzyılda Selimiye Camii’nin inşa edilmesinden sonra yeniden yapıldığı anlaşılmaktadır.

Saray Hamamı 2007-2008 restore edildi
Saray Hamamı 2007-2008 restore edildi

Uzun süre harabe olarak kalan Saray Hamamı, 2007 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları sonucunda yok olmaktan kurtarılarak eski ihtişamlı görünümüne kavuşturularak 2009 yılında hamam olarak hizmet vermeye başladı.