İTALYAN KATOLİK KİLİSESİ

Tarihi Kiliseler ve Sinagoglar
İçeriği Paylaş...

1852 yılında inşa edilmiştir. Yapının giriş kapısı üzerinde kitabesi bulunmaktadır. Kitabenin sağında ve solunda İtalyan üslubunda iki vazo ve içinden çıkan güller kitabeyi sınırlandırmıştır. Kitabenin üstünde tanrıyı simgeleyen klasik tarzda bir güneş motifi yer alır. Madenden yapılmış giriş kapısı üzerinde altı tane elips madalyon içlerinde rozet taşırlar. Bu madalyonlar girland (antik Yunan ve Roma’da, çoğunlukla lahitlerin üzerinde görülen iki nokta arasına asılmış yaprak, çiçek ve dallardan oluşan, çelenk görümünde bir bezemedir) biçimindedir. Kapının sınırlandığı noktada, klasik tarzda bezemeli küçük köşe payeleri yer alır. Kapının hemen üzerinde çelenkler içinde yer alan iki kol ve bu kollar üzerinde İsa’nın motifi haç görülür. Bu da tanrıyı simgelemektedir. 

Yapıya iki basamaklı merdivenle girilir. Girişin en üstünde İtalyan hacı yer alır. Bazilika üzerinde yapılmış olan kilisenin cephesi tapınak cephesi gibi klasik tarzda düzenlenmiştir. Girişin ön cephesinde demir korunaklı iki pencere bulunur. Bu hücreler kule şeklinde yükselmektedir. Pastaforion hücresinin doğu ucunda birer tane demir korunaklı pencere yer alır. Güney pastaforion hücresinde dışarıya geçit veren bir kapı bulunur. Bu kapıdan hemen yanındaki müştemilata geçiş sağlanır. Yapının bahçesinde bulunan kitabeden anlaşıldığı kilise, Katolik kilisesidir. Kilisede süsleme unsuru olarak fresko ve mozaikler kullanılmıştır. Apsis dıştan düz bir duvarla örülmüş ve bu düz duvarın köşelerinde birer İtalyan haçı bulunmaktadır.