Gazi Mihal Bey Hamamı,1971

GAZİ MİHAL BEY HAMAMI

Hamam 825 H (1422) tarihinde Mihal Bey tarafından yaptırılmıştır. Evliya Çelebi “Gayet büyük hamam olmakla bir kaç halvetinde debbağlar, mavi, kırmızı, sarı, gül rengi ve turuncu sahtiyan boyarlar” diye bahsetmektedir. Evliya Çelebi, 16. yüzyılda hamamın belki bir kısmının fonksiyon değiştirmiş olduğunu ve debbağhane (dericilerin deriyi sepileyip terbiye ettikleri yer, tabakhâne) olduğunu anlatmaktadır. 1829’daki Osmanlı-Rus Savaşı’nda […]

Devamını Oku

AHİ ÇELEBİ ÇUBUKÇULAR (OĞLANLI) HAMAMI

1500’lerin son yıllarında Fatih, Bayezit, Yavuz ve Kanuni dönemlerinde hekimlik ve hekimbaşılık yapmış olan Ahî Çelebi‘nin Eski Cami yakınında inşa ettirdiği hamam “Oğlanlı Hamam” adıyla tanınmıştı. Bunun sebebi, mermer kurnalardan birinin üstünde genç bir erkek başı kabartmasının bulunmasıydı. İlkçağ’a ait bir devşirme parça olduğu sanılan bu kabartma, hamamın edebiyata geçmesine bile yol açmıştır. Tanınmış bir […]

Devamını Oku
Tahmis Boyacılar Hamamı

TAHMİS BOYACILAR HAMAMI

Tahmis Boyacılar Hamamı’nı İki Kapılı Han‘ın bânîsi (yaptıranı) Mustafa Paşa yaptırmıştır. İki Kapılı Han 1524 yılında yapıldığından Tahmis hamamı’nın da aynı yıllarda yaptırıldığı düşünülebilir. Tek kubbelidir. 1752 yılındaki depremde kubbesi yıkılınca ahşaptan yapılmış. Hamamın küçük bölümü kalıntı olarak günümüze ulaşmıştır. Etrafını işyerleri çevirdiği için gözlerden uzaktır. (Tahmis: 1. Ateşte kavurma. 2. Kahvenin kavrulup dövülerek veya […]

Devamını Oku
Topkapı Hamamı eyvan tavanı süslemeleri

TOPKAPI HAMAMI

II. Murad tarafından yaptırılmış olan hamama “Alaca Hamam” da denilmektedir. Osman Nuri Peremeci hamamın müzeye kaldırılmış olan kitabesinin bulunduğunu ve bu kitabeyi okuduğunu kaydetmektedir. Bu kitabeden,  hamamın H. 844 (1444) yılında II. Murat tarafından yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır. Hıbri Efendi ise hamamın çifte hamam olduğunu, fakat erkekler kısmının kışın fazla ısınmadığı için rağbet görmediğini söyler. 19 […]

Devamını Oku
İbrahim Paşa Hamamı

İBRAHİM PAŞA HAMAMI

Araplar mahallesindeki bir tepenin yamacında bulunan bu hamama “Kazasker Hamamı” da denilmektedir. Çandarlızade İbrahim Paşa adına zevcesi Hundi Hatun tarafından yaptırılmıştır . 889 H (1480) tarihli vakfiyede Edirne’de zevci namına Kazasker Hamamı kaydı bulunmaktadır. Kazasker Hamamı ile İbrahim Paşa Hamamı aynı hamam olmakla beraber bazı kaynaklar bunları ayrı ayrı iki hamam gibi göstermektedir.   972

Devamını Oku
Abdullah Hamamı

ABDULLAH HAMAMI

Kim tarafından yaptırıldığı tam olarak bilinmiyor. “Yeşil Direk Hamamı“ olarak da anılmaktadır. H.935 (1529) yılında Edirne mahalleleri arasın da bulunan “Oday-ı Abdullah der mahalley-i sevindik” odalarının bu hamamın banisi ile ilgili olduğu ileri sürülmektedir. Bu taktirde hamam 1018 II tahrir defterindeki Odahayı Vakfı Abdullah Bey tarafından yaptırılmıştır. 16. yüzyılda yaşamış olan Şarabdar (Şerbettar) Abdullah bey […]

Devamını Oku
Yeniçeriler Hamamı 1971

YENİÇERİ HAMAMI

Yeniçerilerin burada yıkanmaları nedeniyle bu adı almıştır. Hamama çok yakın olan ve Menzilahir denilen mevkide Sultan I.Murat döneminde inşa edilen Rumeli Devşirme Acemi Oğlanları Ocağı ve dolayısıyla yeniçeriler bulunmaktadır. Muradiye, Küçükpazar semtinde bulunmaktadır. Tek hamam halindedir. Eserin yapılış tarihi kesin olarak bilinmiyor. Hamam son yüzyıl içinde kendi haline terk edilerek, soyunmahk kısmı tamamen yıkılmış ve […]

Devamını Oku
BEYLERBEYİ HAMAMI

BEYLERBEYİ HAMAMI

Beylerbeyi Camii‘ni yaptıran Beylerbeyi Yusuf Paşa tarafından 1428 -1429 yıllarında cami ve imareti ile birlikte çifte hamam olarak yaptırılmıştır. Tunca Köprüsü‘nü yaptıran Ekmekçioglu Ahmet Paşa tarafından da onartılmıştır. Saraçhane Köprüsü başında bulunan Beylerbeyi Hamamı, 19. yüzyılın başlarına kadar faaliyetlerini devam ettirmiş, Balkan Savaşı’ndan sonra terk edilmiştir. Soyunmalıkları tamamen ortadan kalkmış ve harabe haline gelmiştir. 1.314

Devamını Oku
Tahtakale_Hamamı 1920

TAHTAKALE HAMAMI

II .Murad tarafından 838 H (1435) tarihinde, Edirne’de Darül Hadîs Camii‘ne vakıf alarak yaptırılmıştır. Hamamın erkekler bölümü soyunmalığı, kubbesi 16 metre açıklıklığı  ile Edirne’nin en büyük hamamıdır Kadınlar bölümü kubbe açıklığı ise 10 metredir. Çifte hamam, olarak yapılmıştır. Bugün etrafında yapılmış olan dükkanlar ve diğer binalar ile tamamen kapanmış olan hamamın sadece soyunmalık kısmının kubbeleri […]

Devamını Oku
Saray Hamamı

SARAY HAMAMI

Selimiye Camii’nin kuzey-doğusunda ve cami avlusunun karşısında bulunmaktadır. Bazı yayınlarda ve vakıf kayıt defterinde eski saray hamamı olarak da geçmekte olan eser bugün Selimiye Camii’nin avlusunda bulunan Eski Edirne Sarayı‘nın bir parçasını teşkil etmekte iken, sarayın yıkılması ve yerine Selimiye Camii’nin yapılması ile halk hamamları arasına katılmıştır. Selimiye Camii’ne vakfedilmiş olan hamam hakkında Hıbri Abdurrahman […]

Devamını Oku
Sokullu Hamamı bitişiğindeki yapı

SOKULLU HAMAMI

Üç Şerefeli Cami karşısındadır. Sokullu Mehmet Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırmıştır. 16. yüzyıl Türk Sanatı’nın en önemli örneklerindedir. Çifte hamam planındadır. Kadınlar ve erkekler bölümlerinin girişleri ayrı ayrıdır. Erkekler soyunmalığından, kadınlar soyunmalığına kadar uzanan, zemini dükkân olan üstü ocaklı odalar bulunmaktadır. Soyunmalık duvarlarına açılmış olan ve her odada klasik yaşmaklı ocaklar ve bu ocakların iki […]

Devamını Oku

MEZİT BEY ÇUKUR HAMAM

Osman Nuri Peremeci‘ye göre bu hamamın yapılış tarihi  l441-1442 yıllarıdır. Fakat  Mezit Bey’in l442’de Eflak’ta şehit olduğundan hamamın bundan biraz daha önce yapıldığı sanılmaktadır. Mezit Bey elçi olarak gittiği Eflak’ta Voyvoda Drakula tarafından zalimce yapılan işkencelerle şehit edilmiştir. Ayrıca Mezit Bey’in yaptırdığı bir de cami vardır(MEZİT BEY (YEŞİLCE) CAMİİ). Kareye yakın dikdörtgen şeklindeki soyunmalık bölümü […]

Devamını Oku