TAŞLISEKBAN mı YOKSA GEÇKİNLİ mi ?

Yaşam

Bizi yönetenler, neyazık ki her zaman doğru işler yapmıyorlar. Tıpkı şimdi anlatacağım konuda olduğu gibi.
Toprak Su Müdürlüğü, Taşlısekban Köyü sınırları içinde olan derenin önünü kapatarak, yapay bir GÖLET oluşturur. Gölet, tamamen Taşlısekban Köyü kadostra sahası içindedir. Gölet’e de “GEÇKİNLİ GÖLETİ” adı verilir.
Oysa, herkes biliyor Gölet yapılırken, Taşlısekban Köyü halkından pek çok kişinin tarlası istimlak edildi. Yine, herkes biliyor ki Geçkinli Köyü halkının bir karış toprağı istimlak edilmemiştir. Bu da çok doğal. Çünkü Gölet, Taşlısekban Köyü sınırları içindedir. Buraya kadar herşey normal.
Normal olmayan şey, Taşlısekban Köyü sınırları içine yapılan bir Gölet’e, komşu köyün adının verilmesi. Ayıkla pirincin taşını. O günkü yetkililerin, bilinçli yada bilinçsizce yaptıkları bu vahim durum yüzünden, iki köy biribirine küstürülecek. Ama orta yerde bir de haksızlık var; onun da mutlaka düzeltilmesi gerekiyor.
Haksızlığa uğrayan taraf, Taşlısekban Köyü. Daha fazla gecikmeden, Gölet adının “TAŞLISEKBAN GÖLETİ” olarak değiştirilip, tescil edilmesidir. Aksi halde, kendi köyüne ait olan bir Gölet’in suyundan yararlanmak için, Geçkinli Köyü Sulama Kooperatifi’ne para ödemek zorunda kalınacaktır. İşin bir de bu yanı var. Hiç bir köy, bu duruma düşmek istemez. Taşlısekban Köyü Muhtarlığı derhal harekete geçmelidir. İşin bir de maddi boyutu var görüldüğü gibi.
Devletin sırça köşklerinde oturan sayın yetkilileri, bu işi bu hale getirdikleri gibi, şimdi de düzeltiversinler bizahmet. Saygılarımla. (11 Eylül 2009) H.T.