TARAF DENEN GAZETE…

Taraf denen gazete, ilk bakışta gerçekten doğruları ortaya çıkarmaya çalışan ve hiçbir çıkar bağlantısı olmayan bir yayın organı gibi gözükebilir.İyi niyetli ve saf bir yaklaşımla bakmaya çalışırsak, verdiği bazı haberler ile gerçeklerin ortaya çıkmasını sağladığını söylemek de mümkündür.

Ancak, israrla devam ettirdiği ölçüsüz ve seviyesiz duruşuna bakarsak madalyonun öteki yüzünün çok farklı olduğu da açıkça ortadadır.

Bu gazete, attığı bazı başlıklar ve yaptığı haberler ile doğruları ortaya koymaktan öte, sanki birileri adına Devlet’le hesaplaşma ve onu yıpratma gibi daha değişik bir görev üstlendiği izlenimini vermektedir.

Bayramı Güneydoğu Anadolu’da Askerler ve Vatandaşlar ile geçiren Genelkurmay Başkanı’nı hedef alarak attığı başlığa bir bakın, aynen şöyle:

“Siyasetin ağababası”
“”Genelkurmay Başkanı Başbuğ yine siyasetçi gibi konuştu: Esas sorun, halkımızın siyaset ve terör ağalarından kurtarılmasıdır.”

Kim için söylüyor ?
Türkiye Cumhuriyeti’nin Genelkurmay Başkanı için.

Ne için kullanmış bu başlığı ?
Genelkurmay Başkanı bölge insanı ile, bazı sıkıntı ve sorunları paylaşıp dertleştikleri ve gerçekleri konuştukları için.

Neden rahatsız olup saldırgan bir ifade kullanıyor ?
Herhalde , Bu Ülkede kaynaşmadan ve dayanışmadan rahatsız oldukları, insanlarımızın kutuplaşmasından, ayrışmasından ve de Devlet’in hasım görülmesinden memnun oldukları için.

Kimden destek ve cesaret alıyor ?
Nereden destek aldığı zamanı gelince mutlaka ortaya çıkacaktır ama, üzücü olan şu anda kimden cesaret aldığıdır.

Açıkça ifade ediyorum ki, bu tür anlayış ve yaklaşımın adı, tam anlamı ile YIKICI PROPAGANDA’dır.

Devlet’in Genelkurmay Başkanı’nın yaklaşım ve söylemini bu şekilde hem de terörle özdeşleştirerek başlık atabilenler için başka bir şey akla gelmiyor da …