NEDEN TAŞLISEKBAN GÖLETİ ?

Yaşam

Taşlısekban Köyü içinden geçen dere, güneye doğru devam eder ve daha sonra, komşumuz Geçkinli Köyü kadostra sahasına girer.
Ancak, tamamı Taşlısekban Köyü kadostra sahası içinde olmak üzere, Toprak Su Teşkilatı tarafından Gölet yapılır. Gölet’e de, GEÇKİNLİ GÖLETİ adı verilir. İşletmesi de, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nce Geçkinli Köyü Muhtarlığı’na devredilir.
İşin en tuhaf tarafı ise şudur:
Gölet suyunun tamamı, Taşlısekban Köyü deresinden ve Taşlısekban Köyü arazisi üzerindeki sel ve yağmur sularından sağlanmaktadır. Taşlısekban Köyü kadostra sahası içindeki Gölet’e, nasıl oluyor da komşu köyün adı veriliyor ! orası tam bir bilmece. Bilmece çözmeyi severim. Sizler de göreceksiniz, bu bimece de çözülecek. Adalet yerini bulacak. Gölet’in adı değişecek. TAŞLISEKBAN GÖLETİ olacak. Gölet, hangi dere üzerine yapılmışsa ve hangi köy sınırları içindeyse, o köyün adını alır. Dolayısıyla, Göletin adı da TAŞLISEKBAN GÖLETİ olmalıdır. Geçkinli Göleti değil. Doğrusu da budur.
Gölet yapılırken, Taşlısekban Köyü halkına ait pek çok yer istimlak edilmiştir. Can alıcı sorumu soruyorum; Geçkinli Köyü halkına ait bir karış toprak istimlak edilmiş midir ?
Gölet adının değiştirilmesi için, bütün şartlar Taşlısekban Köyü lehinedir.
Görüldüğü gibi, bizi yönetenler her zaman doğru işler yapmıyorlar ne yazık ki. Onların eğrilerini doğrultmak da bize düşüyor. Şekilde görüldüğü gibi.
Dilerim, bu yalnışın düzeltilmesi sırasında zorluk çıkarmazlar. Aksi halde bu onlar için daha da büyük bir ayıp olur. İddialarımızın ispatı devletin arşivlerindedir. Oradan yararlanabilirler. Bekliyoruz. SAYGILARIMLA.
(07 Eylül 2009)
Edirne Merkezden
Vatandaş
Hüseyin TAŞ