Osman ŞAHİNBAŞ

Osman ŞAHİNBAŞ – 6. Yasama Dönemi (1939 – 1943) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Osman Nuri ŞAHİNBAŞ)
Rize – 1888, Hurşut – Asiye – İstanbul Dârü’l-Fünûn Hukuk Mektebi
– Fransızca, Arapça, Az Rusça ve Gürcüce – İdare – İstanbul Ticareti Bahriye Mahkemesi Mülazımı, İstanbul ve Beyrut Vilâyeti İstinaf Mahkemesi
Aza Mülazımı, Beyrut Polis Merkezi Memuru, Halep Vilâyeti İhsâiyyat
Müdürü ve İstinaf Mahkemesi Aza Mülazımı, Serbest Ticaret, 1. Umûm
Müfettişlik İstihbarat Müdür Muavini, Müdürü ve Trakya Emniyet Dairesi
Müşaviri, Edirne Maraş ve Manisa Valisi – VI. Dönem Edirne Milletvekili
– Bekâr.
Ölüm Tarihi: 02.12.1971