Mehmet Edip AĞAOĞULLARI

Mehmet Edip AĞAOĞULLARI – 7. Yasama Dönemi (1943 – 1946) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

CHP
Edirne – 1891, Mehmet Ali – Fatma – Harp Okulu – Askerlik, Ziraat, Ticaret – Üsteğmen, Tüccar, Çiftçi, Vilâyet Meclis-i Umûmî Azası, Türk Ocağı
Başkanı – VII. Dönem Edirne Milletvekili – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 09.09.1958