Fuat BALKAN

Fuat BALKAN – 7. Yasama Dönemi (1943 – 1946) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Salih Fuat BALKAN)
CHP
İstanbul – 1887, Emin – Fatma Lütfiye – Harp Okulu – Askerlik – Binbaşı
– Uhri Redif Taburu Takım Zabiti, Edirne Rüştiyei Askerîyesi Jimnastik ve
Edirne Harbiyesi Eskrim Muallimi, Selimiye Harp Divânı Azası, Tıbbiyei
Askerîye Sınıf Zâbiti, Spor Muallimi, Mülâzım-ı Evvel, Drama ve Havalisi
Milis Kumandanı, Millî Müfrezeler Komutanı, Edirne Hudut Komiseri Muavini, Harbiye Mektebi Mübareze Muallimi, 1. Ordu Müfettişliği Hariciye
İstihbarat Şefi, Spor Teşkîlâtı Eskrim Bölümü Başkanı, Eskrim Federasyonu Başkanı – VI. ve VII. Dönem Edirne Milletvekili – Nişan ve Harp Madalyası sahibi – Evli, 2 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 28.05.1970

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir