Ekrem DEMİRAY

Ekrem DEMİRAY – 7. Yasama Dönemi (1943 – 1946) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Ahmet Ekrem DEMİRAY)
CHP
Edirne – 1890, Hakkı – Nadire – İdadi – Nâfıa ve Beden Terbiyesi – Selanik, Halep ve Edirne Fen Memuru, Edirne Borsa Komiseri, Edirne Umûmî
Meclis ve Encümen Azası, Edirne Belediye Başkanı, Trakya Mıntıkası Türk
Hava Kurumu Müdür ve Müfettişi, Kilimli Kömür Şirketi İdare Meclisi
Azası, Beden Terbiyesi Edirne Bölge Asbaşkanıve Müdürü, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Türk Hava Kurumu Başkanı – VII. Dönem Edirne Milletvekili – Beyaz Şeritli İstiklâl Madalyası sahibi – Evli.
Ölüm Tarihi: 13.06.1964