Fatma MEMİK

Fatma MEMİK – 6. Yasama Dönemi (1939 – 1943) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Akveren – 1903, Şakir – Cemile – İstanbul Dârü’l-Fünûn Tıbbiye, Doktor –
Fransızca – Dâhilî Hastalıklar – Heybeliada Verem Sanatoryumu Asistanı,
Gurebâ Hastanesi Asistanı ve Poliklinik Şefi, Himâiye-i Etfâl Tabîbi – V. ve
VI. Dönem Edirne Milletvekili – Bekâr.
Ölüm Tarihi: 09.02.1991