Mehmet Faik KALTAKKIRAN

Faik KALTAKKIRAN – 6. Yasama Dönemi (1939 – 1943) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Faik KALTAKKIRAN)
Edirne – 1870, Ahmet Badi – Saide Edibe – Kastamonu ve Trabzon Rüştiyeleri – Fransızca – Ziraatçılık, Bağcılık, Bahçıvanlık, Edirne İli Nüfus
İdaresi Pasaport Kâtibi, Konya İli Mektupçuluk Kalemi 2. Mümeyyizi,
İstanbul Reji İdaresi’nde Çevirmen, Müdâfaayı Milliye Cemiyeti Üyesi,
Trakya-Paşa Eli Müdâfaayı Hukuk Cemiyeti Kurucu Üyesi ve Merkez Heyeti Temsilcisi – Osmanlı Meclis-i Meb’ûsân I., II., III. ve IV. (18.3.1920’de
İngilizler tarafından tutuklanarak Malta adasına sürgüne gönderildi)
Dönem Edirne Mebusu – I., II.,, III., IV., V. ve VI. Dönem Edirne Milletvekili – I. Dönem TBMM Başkanvekili – Nizamnâme-i Dâhilî Komisyonu
Başkanı, 2. ve 5. Dönem Ziraat Encümeni Başkanı – Kırmızı-Yeşil Şeritli
İstiklâl Madalyası sahibi – Evli, 1 Çocuk.
Ölüm Tarihi: 02.01.1948