Temel GÖKSEL

Temel GÖKSEL – 6. Yasama Dönemi (1939 – 1943) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

(Mehmet Temel Nücünü GÖKSEL)
Trabzon – 1891, Süleyman – Zakire – İdadi – Ticaret – Trabzon İli Mektubi
Kalemi Müsevvidi, Ordu Muhâcirîn Komisyonu Başkâtibi, Serbest Ticaret,
Trabzon Belediye Başkanı – VI. Dönem (Ara Seçim) Edirne Milletvekili –
Evli.
Ölüm Tarihi: 13.12.1959