Japon Komutan

Yaşam
İçeriği Paylaş...

Önemli bir savaş sırasında Japon bir komutan askerlerinin sayısının
düşmanlarınkine kıyasla çok daha az olmasına rağmen saldırıya geçmeye karar
verir. Ordusunun kazanacağına olan güveni tamdır. Ancak, askerleri zafer
konusunda oldukça kaygılıdır. Savaş alanına doğru ilerlerken, yol
kenarındaki bir tapınakta durup hep birlikte dua ederler. Daha sonra komutan
cebinden bozuk para çıkararak “Şimdi yazı-tura atacağız. Eğer tura
gelirse, biz kazanacağız, ama eğer yazı gelirse kaybedeceğiz, kaderimiz
böylece ortaya çıkacak” der. Bozuk parayı havaya atar ve herkes
sabırsızca paranın yere düşmesini bekler. Tura gelmiştir. Askerler çok
sevinirler; kendilerine olan güvenlerini toplamışlardır. Bu coşkuyla düşmana
saldırır ve savaşı kazanırlar. Bir süre sonra yüzbaşı komutanının yanına
gelerek onun kehanetini takdir edercesine, “Kimse kaderi
değiştiremez” der. Bunun üzerine “Haklısın” der komutan,
iki tarafı da –tura- olan parayı göstererek…