Hüseyin Rıfkı Bey

Hüseyin Rıfkı Bey – 2. Yasama Dönemi (1923 – 1927) Edirne Milletvekili

Edirne Edirne Milletvekilleri
İçeriği Paylaş...

Yunanistan/Dimetoka – 1883, Behçet – Mühendis Mektebi – Mühendis – Nâfıa Umûm Müfettiş Muavini, Nâfıa Fen Heyeti Baş
Mühendisi, Turuk ve Maâbir Umûm Müdürü – II. Dönem Edirne
Milletvekili.
Ölüm Tarihi: 1959