Eser Karakaş ile kısa sohbet

Eğitim
İçeriği Paylaş...

Bakü Qafqaz Üniversitesi�nde ilki 2003 yılında gerçekleştirilen �Küreselleşme Sürecinde Kafkasya ve Orta Asya� adlı uluslararası kongrenin ikincisi 2-5 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 ülkeden 200 bildirinin yer aldığı kongreye Türkiye başta olmak üzere pek çok ülkeden katılım sağlandı.

Küreselleşme sürecinin ekonomik ve uluslararası ilişkiler başlıklarında incelendiği kongrenin fikri çekirdeği açılış konuşmasında Prof. Dr. Eser Karakaş�ın ilgili sürece dair söylemleriyle kendini belli ediyordu. Küreselleşmeyi �kamu hizmetleri� başlığında ele alan Eser Karakaş�a göre küreselleşme tamamen irade dışı bir oluşumdur. Buna taraf olmak veya olmamak gibi bir durum söz konusu olmamakla beraber, ulus-devlet yapısında da bir çok değişikliğin oluştuğunu vurgulayan Karakaş, Soğuk Savaş döneminde oluşan bölgesel güçlerin bugünkü problemlere çözüm üretemediklerini de belirtti. Ayrıca uzaktan eğitim sisteminin gelişmesiyle eğitimin de küreselleşmesi konusuna dair görüşleri oldukça ilgi çekiciydi.
Dokuz Eylül Üniversitesi�nden Prof. Dr. Coşkun Can Aktan�ın da yer aldığı kongrede Aktan, küreselleşmenin kaçınılmaz bir durum olduğunu ve buna cesaretle yaklaşanların küçük nehirler yerine büyük okyanuslarda yer alacağını belirtti. Aktan�a ait başarı aşamalarını oluşturan �vizyon, misyon, strateji ve aksiyon� anahtarlarının gençler için önemli kavramlar olduğunu düşünüyorum.

Açılışta küreselleşmeye dair sunulan ana verileri belirtelim :

– Kamu hizmetlerindeki değişmeler devletçilik anlayışının da değişmesine sebep olmaktadır.

– Küreselleşme teknolojinin baskın etken olduğu irade dışı bir süreçtir.

– Dünyada yerel, ulusal ve bölgesel kamu hizmetleri yer almakla beraber global hizmet yapısı henüz oluşmamıştır.

– Ulus-devletler tek başlarına terör, AIDS gibi global tehlikelerle baş edemezler.

– Yerel kamu hizmetleri ulusal hizmetlere olan yönelişi azaltmaktadır.

– Eğitimin küreselleşmesi ile beraber bazı öğretim kurumlarının diploma denkliğini kabul etmeyen yönetimler, piyasanın kabul edişi ile beraber zorunlu olarak denklik vermek zorunda kalacaklar.

– 21. yüzyılın en büyük sorunu global problemlere çare olacak kurumların bulunmamasıdır.

Eser Karakaş ile ikinci gün yaptığımız görüşmede, devlet ideolojisinin olmamasına olan ihtiyacı, Atatürkçülük ile bunu görünürde kabul edenlerin çelişkilerini, YÖK�ün tutarsızlıklarını ve global hizmet üreten kurumların oluşumlarını konuştuk. Aslında bütün problemlerin temelinde ideolojilerin bir taraftan dikte edilmesi diğer taraftan ise karşıt görüşün aynı şekilde tavır sergilemesi esasındaki hoşgörüsüzlüğün varlığı bulunmaktadır. Daha iyimser yaklaşımlar ile hem devletin hem de bireyin hoşgörülü girişimleriyle küreselleşen dünyada Türkiye�nin de hak ettiği güzel yerde olacağına inanıyoruz. Bugüne dek zıt kutupların çatışmalarına sahne olan ülkemizin bu problemleri halletmek için sadece hoşgörülü yaklaşımlara ihtiyacı vardır.

MEHMET FATİH ÖZTARSU
http://www.dorduncukuvvetmedya.com/dkm/article.php?sid=8445