Söz

Eğitim
İçeriği Paylaş...

S özüdür kişiyi kişi eden
Ö züdür kişinin sözü
Z irveye koş kişiliğinle,yada.Z”harfi gibi kal sonda.